Counter Strike - Konzole

PŘÍKAZY:

při hře stiskněte ";" a pište:

adjust_crosshair - změní barvu zameřovacího kříže

allow_spectators 0 - zakáže pohyb spectatorů na serveru (1 umožní)

appenddemo [demo] - pokračuje v nahrávání již existujícího dema

autobuy - nakoupí podle seznamu v autobuy.txt

addip [min] [IP] - zabanuje hráče podle IP adresy, pokud zadáme 0 udělujeme permban

alias - aliasuje příkaz(y)

buy [něco] - nakoupí předmět, např. buy deagle koupí Deserta

banid [min] [unique] - zabanuje hráč podle unikátního ID stam accountu, pokud zadáme 0 min udělujeme permanentní ban

bind "[key]" "[command]" - přiřadí klávese příkaz např. bind "f1" "say LAMA" vypíše do chatu hlášku LAMA

changelevel [map] - změní mapu, changelevel de_nuke změní mapu na nukovačku

cl_hidefrags 1 - vypne zobrazování fragů (s 0 opět zapne)

cl_observercrosshair 1 - zapne křížek ve spectator módu (0 vypne)

cl_showfps 1 - zapne zobrazování FPS na monitoru (0 vypne)

clear - vymaže všechny řádky z konzole ("vyčistí" okno konzole)

cmdlist - vypíše do konzole seznam všech dostupných příkazů

connect [IP] - připojí se k serveru s danou IP adresou

cvarlist - vypíše do konzole seznam všech nastavitelných parametrů a jejich aktuální hodnoty

disconnect - odpojí od aktuálního herního serveru

drawradar - zapne vykreslovaní radaru na obrazovce

exec [file.cfg] - vykoná všechny příkazy zapsané v souboru *.cfg

exit - opustí hru (ekvivalent příkazu quit)

fakelag 0 - simulace lagu, větší číslo = větší lag

fakeloss 0 - simulace ztráty paketů, vyšší číslo = vyšší ztráta

fastsprites 0 - nastavuje kvalitu zobrazování kouře ze smoke granátů (hodnoty 0, 1, 2, 0 = nejvíc reálné)

gamma [xx] - nastavuje gamma hodnotu

hideconsole - skrytí konzoly

hideradar - vypne vykreslování radaru

hisound 1 - vyšší kvalita zvuku 1=22kHz, 0=11kHz

hud_centerid 1 - zobrazuje jméno a status (health) hráče pod zameřovacím křížem, 0 zbrazuje vlevo dole

hud_fastswitch 1 - zapne rychlé přehazování zbraní klávesami 1, 2, 3..., pokud je 0 musíte potvrzovat levým krysítkem

hud_saytext_time [x] - udává dobu (s) zobrazení say a say_team hlášek na obrazovce 0=žádné zprávy

kick #id - kickne hráče #id (pište s křížkem), kick [name] vykopne podle jména

kill - sebevražda, zabijete se a musíte čekat než skončí kolo :)

lefthand 1 - vykreslení zbraně do levé ruky, 0=pravá ruka

listplayers - vypíše seznam všech hráčů a jejich id na serveru

m_filter 1 - zapne filtrování myšidla (smoothing vyhlazování pohybu myši), 0 vypne

m_pitch [x.xxx] - nastavuje rychlost vertikálního pohybu myši (nahoru a dolů), záporná hodnota nastaví reverzní mouselook

m_yaw [x.xxx] - nastavuje rychlost horizontálního pohybu myši (vlevo, vpravo)

max_shells [xxx] - maximální počet zobrazovaných nábojnic

mp_autokick 1 - zapne automatický kick TeamKillerům po 3TK (0 vypne)

mp_autoteambalance 1 - zapíná automatické vyvažování týmů, pokud je v jednom týmu odva a více hráčů více, server přidělí v dalším kole hráče slabšímu týmu (0 balancování vypne)

mp_buytime [x.x] - určuje dobu x.x minut od začátku kola po kterou je možno nakupovat

mp_c4timer [xx] - udává čas xx od načasování k výbuchu bomby v sekundách

mp_fadetoblack 1 - nastavuje zčernání obrazovky po vaší smrti (0 vypíná) mp_focechasecam [x] - určuje chování kamery po vaší smrti ve spectators módu. 0 umožňuje všechny pohledy, 1 umožňuje pouze přepínání mezi vašimi týmovými kolegy, 2 vás uzamkne na místě vaší smrti a 3 umožňuje pozorovat pouze týmové kolegy jen z pohledu první osoby

mp_freezetime [x] - udává dobu x vteřin zmražení před začátkem kola (to je ta doba ve které většinou nakupujete)

mp_friendlyfire 1 - zapne friendly fire (0 vypne)

mp_hostagepenalty [x] - vykopne hráče po zabití x rukojmích (0 vypíná)

mp_limitteams [x] - tým může mít maximálne o x hráčů víc než druhý (0 vypne)

mp_mapvoteratio [x.x] - číslo x.x udává podíl votů pro mapu potřebných ke změně 0.6 = 60% hráčů

mp_roundtime [x] - udává dobu (xx minut) trvání jednoho kola (1-8)

mp_startmoney [xxx] - nastavuje počáteční peníze xxx, standard je 800

mp_timelimit [xx] - nastavuje časový limit xx minut pro hraní jedné mapy do výměny

mp_tkpunish 1 - zapne "trestání" TeamKillerů další kolo nehraje (0 vypne)

name [xxx] - změní vaše jméno, pokud chcete jméno s mezerou tak jej dejte do uvozovek "Nové Jméno" net_graph 1 - zapne zobrazování fps, pingu, přijatých a odeslaných ůdaju, loss a choke hodnot (další hodnoty 2, 3 jiné zobrazení, 0 vypíná zobrazování)

nosound 1 - vypne zvuk (0 zapne)

playdemo [xxx] - přehraje demo xxx.dem

playvol [x] - nastavuje hlasitost při přehrávání dema

quit - opustí hru, ekvivalentem je příkaz exit

r_decals [xxx] - nastavuje maximální počet decals (stopy po kulkách, krev...)

r_drawviewmodel 0 - vypne zobrazování zbraně, 1 zapne

r_dynamic 1 - zapne dynamické osvětlování (0 vypne)

r_mmx 1 - zapne mmx počítání (podporované mmx procesory), 0 vypne

reconnect - zopakuje připojení bez toho aby jste opustili server (a vynuluje skóre)

record [xxx] - začne nahrávat demo s názvem xxx

remove [IP] - unban, odstraní IP (nebo uniqueID) z banlistu

retry - pokouší se připojit na server kde pokusy o připojení selhaly

room_type 1/0 - zapne/vypne ozvěnu (bug ozvěny vás taky kolikrát vytočí, co...)

say_team [xxx] - vypíše do týmového chatu (jen vašim spoluhráčům) hlášku xxx

say [xxx] - vypíše do chatu hlášku xxx

scr_conspeed [x] - rychlost "vyrolování" konzole

snapshot - pořídí screenshot v *.tga gormátu

screenshot - pořídí screenshot v *.bmp formátu

sensitivity [x.x] - nastavuje citlivost myši

showbriefing - zobrazí briefing aktuální mapy

showinfo 1 - zapne zobrazování všech paket (0 vypne)

showpause 1 - zapne pauzu displaye (0 vypne)

showram 1 - zapne zobrazování volné paměti

stop - zastaví nahrávání dema

stopdemo - zastaví přehrávání dema

stopsound - zastaví přehrávání zvuků

sv_gravity [xxx] - nastavuje na serveru gravitaci, výchozí hodnota je sv_gravity 800

sv_password [xxx] - nastavuje heslo potřebné k přihlášení na server

sv_restartround [x] - restartuje kolo za x sekund

timedemo [xxx] - přehraje demo xxx.dem s maximální možností fps a odpovídající rychlostí zvuku

timeleft - vypíše čas zbývající do konce mapy

timerefresh - slouží k zjištění maximálních možných fps které zvládá vaše mašina

users - vapíše seznam hráčů a jejich uniqueID

violence_ablood 1 - zapne zobrazování krve (0 vypne)

volume [x.x] - nastavuje hlasitost

votemap [xx] - hlasujete pro změnu mapy na mapu číslo xx